Охорона праці

Діяльність підприємства в сфері охорони праці

Проблемою охорони праці ще в XVII столітті займався великий вчений М.Ю. Ломоносов. У своїй праці «Первые основания металлургии или рудных дел» він наголошував на необхідності безпечної організації праці та відпочинку, надійних кріплень грунту, зручність одягу робітників і т.п. На державному рівні проблеми безпеки праці розглядалися в середині XIX в. в наступних документ ах: «Положення про відносини між господарями фабричних закладів і робочими людьми» від 1835 року і «Положення про заборону фабрикантам призначати трудові роботи малолітнім працівникам молодше 12 років» 1845 року. На світовому рівні питання охорони праці почали підніматися на початку ХХ століття. Перша Міжнародна організація праці була створена у 1919 році.

На даний час підприємства в сфері охорони праці керуються Законами України та іншими нормативно-правовими актами. Так створення служби охорони праці на підприємствах будь-якої форми власності передбачено Законом України «Про охорону праці» і є обов’язком роботодавця, якщо кількість найманих працівників складає 50 і більше осіб. Діє така служба на підставі Типового положення, затвердженого Державним комітетом України з нагляду за охороною праці (Наказ від 15.11.2004 р. № 255). На нашому підприємстві служба представлена групою з охорони праці в складі відділу охорони праці та якості.

На підставі Типового положення з урахуванням специфіки виробництва, видів діяльності, кількості працівників, умов  праці та інших факторів розроблено Положення про службу охорони праці, яке визначає ії основні завдання та функції.

op1Одним з основних завдань групи з охорони праці є організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.

Для виконання передбачених законодавством завдань група з охорони праці виконує такі найважливіші функції, як участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Також інженери з охорони праці беруть участь у складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо профзахворювань; у проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; у складанні списків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні та періодичні медичні огляди; в організації навчання з питань охорони праці та роботи комісії з перевірки знань з цих питань.

На підприємстві створений кабінет промислової безпеки та охорони праці, де інженера з ОП проводять вступні інструктажі, навчання та в складі створеної екзаменаційної комісії приймають іспити з питань охорони праці.

В 2012 році для підтвердження прав працівників ДП УЗФО ЧАЕС на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації у несприятливих умовах була проведена атестація робочих місць за роботу у шкідливих і важких умовах праці ,а також за Списком № 1 (висновки Державної експертизи умов праці № 113 від 09.08.12, № 30 від 22.03.12. В березні 2016 року була проведена повторна атестація для підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 1 і отримано висновок від Державної експертизи умов праці від 16.03.2016 № 30.

op2Для оцінки стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання робіт підвищеної небезпеки та ДП УЗФО ЧАЕС під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки була проведена в  грудні 2013 року Київським експертно-технічним центром Держгірпромнагляду України експертиза, за висновками якої в квітні 2014 року отримані відповідні дозволи Теруправління Держгірпромнагляду у Київської області та м.Київ. Дозволи № 476.14.30, 1463.14.32, 1436.14.32 отримані на п’ять років.

На нашому підприємстві і надалі буде забезпечуватися додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.