Всесвітній день охорони праці 2018

Всесвітній день охорони праці Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці.

Вперше він відзначався у 2003 році. Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам’яті загиблих працівників, уперше проведеного американськими та канадськими трудящими в 1989 році в пам’ять про працівників, які загинули та отримали травму на виробництві. У цей день більш ніж в ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці. В Україні цей День отримав назву «День охорони праці» і відзначається згідно до Указу Президента України № 685/2006 від 18 серпня 2006 року щорічно 28 квітня.

День охорони праці в Україні цьогоріч відзначатиметься під девізом: «Захищене і здорове покоління».

За останніми оцінками Міжнародної організації праці (МОП) через нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання щорічно помирає 2,78 мільйони працівників. Близько 2,4 мільйонів (86,3%) смертей викликані професійними захворюваннями, а понад 380 000 (13,7%) випадків є наслідком нещасних випадків на виробництві. Щорічно кількість випадків несмертельного виробничого травматизму майже в тисячу разів перевищує кількість випадків смертельного виробничого травматизму. За оцінками від несмертельного виробничого травматизму щороку потерпають 374 мільйони працівників, і багато з цих випадків мають серйозні наслідки для працездатності робітників у довгостроковій перспективі.

Рівень виробничого травматизму серед молодих працівників значно вищий, ніж серед дорослих працівників. За останніми даними в Європі рівень несмертельного виробничого травматизму серед молодих працівників (віком від 18 до 24 років) на 40% вищий, ніж серед дорослих працівників (EU-OSHA, 2007). У США ризик несмертельного виробничого травматизму серед молодих працівників (віком від 15 до 24 років) приблизно вдвічі вищий, ніж аналогічний ризик серед працівників віком від 25 років (CDC, 2010).

Парадокс полягає в тому, що за статистикою, рівень професійної захворюваності серед молодих працівників нижчий, ніж серед старших працівників. Це не означає, що молоді працівники більш стійкі до професійних захворювань. Насправді молоді працівники більш вразливі до професійних захворювань, оскільки їхній розвиток, як фізичний, так і психічний, триває, роблячи їх більш чутливими до шкідливого впливу хімічних та інших небезпечних речовин. Нижчий рівень професійної захворюваності серед молодих працівників, швидше за все, обумовлений тим, що професійні захворювання часто виникають лише в результаті кумулятивного впливу та/або завершення латентного періоду.

Фактори, що загрожують безпеці та здоров’ю молодих працівників

Багато факторів спричиняють ризики виникнення нещасних випадків на виробництві та про-фесійних захворювань, на які наражаються молоді працівники. До них відносяться етапи фізичного, психосоціального та емоційного розвитку, рівень освіти, професійні навички та досвід роботи.. Молоді працівники часто необізнані про свої трудові права так само, як молоді роботодавці – про обов’язки в галузі безпеку і гігієну праці (далі – БГП), і відтак неохоче повідомляють про ризики, пов’язані з БГП. Молодим працівникам також не вистачає здатностей ведення переговорів, притаманних більш досвідченим працівникам. Це може призвести до їхнього погодження на виконання небезпечних видів роботи, погані умови праці або інші умови, пов’язані з ненадійною зайнятістю. Зайнятість молодих працівників у небезпечних галузях економіки та нараження на небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які існують у цих галузях, ще більше підвищують ризик довготривалого виробничого травматизму. Дуже часто молоді працівники – це змішана група і завдяки багатьом різним елементам створюються ризики, пов’язані з БГП, на які наражаються молоді працівники. Незважаючи на те, що підвищений ризик для безпеки та здоров’я молодих працівників часто пов’язують із індивідуальними чинниками, виробнича культура також може відігравати роль в обмеженні їхньої здатності або готовності обговорювати проблеми БГП, або навпаки забезпечити сприятливе середовище для поліпшення охорони здоров’я молодих працівників.

Стандарти БГП, що захищають молодих працівників

Право на безпечну працю, y здорових та безпечних робочих умовах та в здоровому та безпечно- му робочому середовищі мають усі працівники, як молоді, так і дорослі. Захист працівників від пов’язаних з роботою нездужань, хвороб і травм передбачений Статутом МОП (1919 р.). Цей принцип був повторно затверджений у Філадельфійській декларації (1944 р.) та інших Деклараціях, прийнятих пізніше на різних форумах.

Зобов’язання МОП сприяти забезпеченню гідної праці, безпечних і здорових умов праці було підтверджене участю організації у розробці більш ніж 40 міжнародних стандартів праці, особливо тих, що стосуються безпеки і гігієни праці. Основні Стандарти МОП з безпеки і гігієни праці встановлюють головні принципи, яких необхідно дотримуватися при розробці політики, систем та програм з безпеки і гігієни праці на національному рівні та на рівні підприємств.